Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â ni

Byddem wrth ein boddau yn clywed gennych chi!

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, gallwch e-bostio info@tyddynteg.com neu ffonio 07599
813777

Gallwch hefyd gael gafael arnom:

Ar Facebook: @tyddyntegcooperative

Ar Instagram: @tyddynteg

Ar Twitter: @tyddynteg

Os hoffech Gysylltu â ni gydag ymholiad cyfanwerthu, cliciwch yma

Os hoffech gysylltu â ni am ein maes glampio ar y safle, cliciwch yma

Dod o hyd i ni

Rydym wedi ein lleoli rhwng Bethel a Llanrug.

Os ydych chi’n dod mewn car: Ni yw’r trac cyntaf ar y chwith wrth i chi yrru i lawr y ffordd o
Fethel i Lanrug

Os ydych yn cerdded o Fethel: Ewch i fyny trwy’r cae pêl droed a dilyn y llwybr troed yr
holl ffordd drwodd i Dyddyn Teg

Tyddyn Berth, Bethel, Caernarfon, Gwynedd LL55 3PS