Our Services

Prynwch ein Llysiau

Rydym yn tyfu ystod eang o lysiau tymhorol blasus i’r gymuned leol. Cliciwch yma i ddysgu mwy!

Bwyty neu Gaffi Lleol?

Siaradwch gyda ni am eich anghenion cyfanwerthu – gallwn gyflenwi llysiau lleol am bris da!

Ymuno a Chyfranogi

Dewch yn rhan o darddiad eich bwyd chi! Cliciwch yma i ddysgu am ddigwyddiadau!